webgara
مطالب یافت شده برای :

افزایش ph خاک

- رشد میکرو ارگانیسم های مفید را افزایش می دهد . بهترین PH برای میکرو ارگانیسم ها 6.5 است . - مشکل اسیدی شدن خاک...
در بعضی از خاک های غنی از سدیم و کربناتهای محلول، PH خاک از 9 نیز تجاوز نموده و به 7/9 و حتی بیشتر می رسد مثلاً خاک غنی از سدیم ، PH خاک تا 10 افزایش می یابد. PH حداکثر خاک...
یکی از روش های افزایش خاک می باشد. از جمله pH جذب این عناصر، کاهش دادن می توان از افزودن...
- و CO 3 2 - ، pH افزايش پيدا مي كند. اعداد به دست آمده براي خاك مورد آزمايش( EC = 114.5 dS/m و pH = 8.55 ) مي توان گفت كه خاك مورد نظر شور و قليايي بوده و در اين خاكها نمك...
اصولا" گفته می شود با کاهش هر واحد pH از حد خنثی ، درجه اسیدیته خاک افزایش می یابد و تقریبا" ده برابر می گردد.
خلاصه مقاله: به منظور بررسي اثرسطوح مختلف گوگرد به همراه تيوباسيلوس وفسفربراسيديته خاك و تجمع فسفردردانه گياه كلزا وامكان كاهش موضعي PH خاك جهت افزايش فسفرقابل جذب گياه اين...
اگر PH محلول خاك به بالاي 5/5 افزايش يابد، نيتروژن ( به شكل نيترات ) براي گياهان قابل استفاده است.
در مجموع، كاربرد پساب باعث افزايش pH، هدايت الكتريكي و كربن آلي خاك شد كه اين ميزان افزايش متناسب با غلظت پساب بود.
محلول خاک شده و در نتیجه راندمان روش الکتروکیتیک را تا 11% افزایش خواهد داد کلیدواژه‌ها: فلزات سنگین ، الکتروکینتیک ، زمان ، Ph ، خاک کائولینیت ، نیترات سرب ، اسیدنیتریک...
مشکل ديگر، آهکي بودن خاک است که باعث افزايش pH خاک مي‌شود.
مطلبی پیدا نشد
سایر مطالب سایت
0.025
×
Download